Door de lange periode zonder voldoende regen is de grasmat van dijken en de toplaag waarin de wortels zitten, verdroogd. Door schapen van de kwetsbare dijken te halen, wil het waterschap verdere beschadiging voorkomen. Dit is maatwerk, want op andere plekken kunnen schapen blijven grazen. Naar verwachting herstelt de grasmat zich als er weer voldoende regen valt. 

Beweidingsverbod
Bestuurslid Breun Breunissen geeft aan dat onder normale omstandigheden beweiding van dijken volgens de voorschriften is toegestaan. “Hiervan kan tijdelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld om de grasmat te beschermen in tijden van droogte, zoals nu het geval is. Pachters en eigenaren van dijken weten dit. We hebben ze met een brief persoonlijk op de hoogte gesteld. Het beweidingverbod blijft tot nadere berichtgeving van kracht.” 

Extreme droge of natte periodes
Goede conditie van dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Hoe beter het waterschap de dijken onderhoudt, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt en het water tegen de dijken klotst. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden. Een beweidingverbod tijdens extreme droge of natte periodes draagt daar aan bij.