De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks vanuit de oppositie vaak met succes talloze voorstellen gedaan om de stad groener, eerlijker en ontspannen te maken. GroenLinks Deventer zit vol met energie en streeft naar verandering in Deventer. Het programma telt meer dan 30 pagina’s en staat vol ambitieuze plannen en ideeën.  

Verkiezingsprogramma 2018-2022 

GroenLinks gaat voor energieneutraal in 2030. Er is een forse inhaalslag nodig om Deventer duurzaam te maken. GroenLinks wil dat er een wethouder duurzaamheid komt, die met een serieus budget een voortvarend nieuw duurzaamheidsbeleid gaat uitvoeren. Daarnaast moet iedere Deventenaar de mogelijkheid krijgen om met een goedkope lening het huis energiezuinig te maken. GroenLinks wil verder investeren in natuur, openbaar groen en een schone stad. Wij kiezen voor verbetering van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door meer intercityverbindingen. Ook dieren tellen mee en als het aan ons ligt krijgt Deventer een eigen dierenwelzijnsbeleid.  

GroenLinks streeft naar een Deventer zonder schulden en armoede. Daarom kiezen wij voor menselijke en ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet buitengesloten voelen.  

GroenLinks staat voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom voeren wij actief antidiscriminatiebeleid. Uiteraard zetten we in op een stad met volop ruimte voor  kunst en cultuur; we willen onder andere evenementen voor jongeren en ruimte voor vernieuwing en experiment. 

Lijsttrekker Tjeerd van der Meulen: “We hebben een ambitieus programma en een fantastische lijst met GroenLinksers die de komende vier jaar zich 100% zal inzetten. Deventer is fantastisch, maar het kan nog beter!” 

Lees het volledige programma via: https://deventer.groenlinks.nl/uitgelicht