Tijdens deze middag wordt door hem uitleg gegeven wat wietolie kan betekenen voor kankerpatiënten vóór, tijdens en na hun behandeling. Wat zijn de feiten en de fabels over wietolie gebruik. 

U kunt zich aanmelden door het overmaken van 10 euro pp op rek.nr. NL 20 RABO 0128 8414 00 t.n.v. Stichting Kenniscentrum Oncologie o.v.v. Wietolie, uw naam en mailadres. VOL=VOL 

Voor overige informatie kunt u ons natuurlijk altijd bellen (0570-608600) of mailen naar secretariaat@kenniscentrumoncologie.nl