Jan Jaap Kolkman, lijsttrekker van de PvdA, stemde op zichzelf. Niet elke Deventenaar had het zo gemakkelijk om een keuze te maken in het stemhokje.

Vuurwerkvrije zones bij de jaarwisseling in Deventer? Bij het stembureau in het stadhuis waren de meningen onder de Deventenaren verdeeld.

Het Grote Kerkhof is nog steeds een grote parkeerplaats. Onze geïnterviewde Deventenaren zijn verdeeld over of dit zo moet blijven.

De wens is er wel bij de kiezers om een energieneutraal Deventer te hebben in 2030, maar ze betwijfelen of dat gaat lukken.

Op de stelling of mensen verplicht zijn tot een tegenprestatie in de bijstand kunnen sommige Deventer kiezers zich wel vinden.

Ook onze presentator Milan Keskin mocht nog het stemhokje betreden. Hij stemde in het Hof van Salland in Diepenveen.

Ahmet Kaya van DENK Deventer is optimistisch over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

In Diepenveen weten de kiezers het stembureau van het Hof van Salland te vinden. We vroegen waar ze op hebben gestemd.

Om klokslag 21.00 uur gingen de stembureaus sluiten. In het stadhuis wisten de de laatste Deventenaren hun stem nog uit te brengen. Daarna werden de bussen geleegd en kon het tellen beginnen!