Ook leren ze dat er zelfs in oorlog regels gelden ,n.l. die van het humanitair oorlogsrecht. De tentoonstelling is ontwikkeld door het Rode Kruis en het Humanity house. 

Via introductiefilmpjes maken ze kennis met 4 kinderen die opgroeien in heftige omstandigheden. Daarna gaan ze opdrachten uitvoeren ,waarbij ze moeten samenwerken , kritisch denken, problemen oplossen etc. en verplaatsen ze zich in die 4 kinderen.  

Hierdoor hoopt men dat de leerlingen meer begrip  creëren voor hun leeftijdsgenootjes ver weg en voor de kinderen  dichtbij die uit die gebieden hierheen zijn gevlucht. 

Maandagochtend  7 mei om half  elf wordt de tentoonstelling geopend door de burgemeester en gaat aansluitend de eerste groep leerlingen hier mee bezig.