Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Grijsen: “We willen 2 procedures tegelijkertijd doen maar niet minder zorgvuldig. Daarom zoeken we actief de publiciteit en maken we straks breed bekend hoe je kan inspreken. De initiatiefnemer communiceert zelf ook goed met de omgeving en heeft daardoor al veel draagvlak.”

Onlangs heeft Enexis de exploitant geïnformeerd dat als gevolg van de realisatie van nieuwe zonnevelden in omliggende gemeenten, de beschikbare capaciteit voor een belangrijk deel is ingevuld. Op dit moment zou nog maar de helft van de capaciteit beschikbaar zijn die nodig is. Op termijn wordt overigens wel aanvullende capaciteit verwacht.

 

Coördinatieregeling

De coördinatieregeling maakt het mogelijk de (ontwerp)besluiten voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gezamenlijk bekend te maken en ter inzage te leggen. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen. Het is weliswaar niet mogelijk bezwaar te maken, maar er kan wel direct beroep ingesteld worden. 

Het college stelt de raad voor de coördinatieregeling goed te keuren. Na goedkeuring maakt de gemeente actief bekend wanneer de procedure start, hoe men een zienswijze in kan dienen en hoe de procedure verloopt.