Verwacht wordt dat het tekort geen financiële gevolgen zal hebben voor de gemeente Deventer. De gemeente levert samen met omliggende gemeenten een financiële bijdrage voor de instelling. Voor Deventer is dit bedrag voor 2017 rond de €1,6 miljoen.

GGD IJsselland weet voor dit jaar het tekort zelf op te vangen, maar verwacht wordt dat het tekort ook in 2018 aanhoudt. Of de hoogte van de bijdrage van de gemeente Deventer dan omhoog moet is nog niet bekend.