Aanleiding voor het ingrijpende voorstel is volgens de taxibedrijven een onwerkbaar vervoersplan dat op 15 augustus door PlusOV werd aangeleverd. Dit vervoersplan had twee weken eerder aangeleverd moeten worden.

De start van het schooljaar regio midden was op 20 augustus. Het vervoersplan aangeleverd op 15 augustus bracht de taxibedrijven in grote problemen omdat ze daardoor te weinig tijd beschikbaar hadden om een eigen planning te maken voor de benodigde chauffeurs en voertuigen.

Bovendien zaten in het aangeleverde vervoersplan van 15 augustus grote gebreken, aldus de taxibedrijven. Zo waren er onder andere geen contactgegevens van de leerlingen beschikbaar en hadden leerlingen geen vaste chauffeurs. Het gevolg van de te laat aangeleverde informatie is volgens de uitvoerende taxibedrijven dat chauffeurs zich niet tijdig konden voorstellen aan de leerlingen, zoals PlusOV aan ouders had laten weten.

PlusOV laat in een brief van 19 september aan het college Deventer weten dat ‘bij de meldingen/klachten, in ieder geval tot en met 12 september, de uitvoering door de vervoerders het grootste aandeel heeft in het totaal. Deze meldingen hebben vaak betrekking op het niet plaatsvinden van de kennismaking en op de wisseling van chauffeur.’ Volgens de taxibedrijven is dit ‘pertinent onjuist’, en komt omdat PlusOV de aangeleverde informatie veel te laat heeft aangeboden.

Ook PlusOV erkent in de brief dat de relatie tussen vervoerders gespannen is en men elkaar verwijt dat er onvoldoende kwaliteit wordt geleverd. De relatie met een van de taxibedrijven is dusdanig verstoord dat dit ‘de afgelopen weken tot knelpunten en klachten heeft geleid (inzet chauffeurs, chauffeurswisselingen, niet uitvoeren ritten).

Op 3 oktober wordt de situatie rond het leerlingenvervoer en de uitvoering ervan in de gemeenteraad van Deventer behandeld.