Niet alleen mensen die door de situatie rondom het corona-virus veel thuiszitten, kunnen terecht met vragen rondom gebruik, maar ook naasten die vragen hebben of zich zorgen maken over het middelengebruik of het verslavingsgedrag van vrienden of familieleden. De advieslijn is beschikbaar voor iedereen die advies nodig heeft rondom dit thema, zo ook zorgprofessionals die tegen problemen aanlopen en hierbij ondersteuning behoeven. Medewerkers denken mee, bieden consultatie en verwijzen eventueel door naar een (online) behandelaar.

De Tactus Advieslijn is beschikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur en is bereikbaar via het centrale nummer van Tactus: 088 382 28 87.

Lotgenotencontact

Daarnaast hebben ze sinds kort Intact Herstel en Zelfhulp Lotgenotenlijn extra bemand. Deze telefoonlijn is 24 per dag bereikbaar voor een luisterend oor en een gesprek met een ervaringsdeskundige. De Intact lotgenotenlijn is 24/7 bereikbaar via 088 382 28 80