Op de locaties Arkelstein (praktijkonderwijs) en De Marke (vmbo) van het Etty Hillesum Lyceum krijgen leerlingen intensieve begeleiding om het prestatieniveau van de leerlingen te verbeteren. Dit wil het Etty Hillesum Lyceum doen door het verhogen van de taalvaardigheid, het wegnemen van (taal)achterstanden en het aanleren van studievaardigheden en leerstrategieën. De school wil op deze manier de kansengelijkheid van leerlingen vergroten.

Samenwerkingen om kennis uit te wisselen

De locaties melden zich aan bij de Community Urban Education met als doel om kennis uit te wisselen met andere scholen in andere gemeenten, met name om nog meer aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren.