Suzan heeft psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en verschillende HRM- en directiefuncties bekleed in het bedrijfsleven en is sinds 2007 werkzaam in het onderwijs. Nu is ze bestuursvoorzitter/algemeen directeur van CPS onderwijsontwikkeling en advies te Amersfoort. Zij vervult ook een tweetal toezichthoudende functies bij onderwijsorganisaties.

Suzan over de invulling van haar nieuwe functie: “Graag lever ik samen met de academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion een bijdrage aan goed onderwijs in de regio. We willen er zijn om met en voor de scholen leraren op te leiden tot kritische professionals die van betekenis zijn en het verschil maken in de levens van leerlingen en studenten.”

De Saxion pabo’s verzorgen de bachelor lerarenopleiding basisonderwijs in voltijd en deeltijd, de academische pabo, tweedegraads opleidingen, de associate degree opleiding PEP, diverse masteropleidingen en activiteiten op het gebied van Post-HBO/bij- en nascholing voor het onderwijs.