Per project kon maximaal €15.000,- worden aangevraagd. Wethouder Liesbeth Grijsen: “In voorgaande jaren ging de subsidie voornamelijk naar grotere projecten in het buitengebied. Dit keer hebben we er bewust voor gekozen om ook kleinere initiatieven financieel te helpen. We hebben de regeling breed onder de aandacht gebracht en er was gelukkig veel belangstelling.” 

De volgende initiatieven ontvangen een bijdrage: 

  • Verfraaiing dorpsplein Diepenveen 
  • Beach-, hand-, volleybalveld Lettele 
  • Hofdiner Diepenveen 
  • DSC: Duurzaam en lang leven sporten 
  • Jaarlijks Dorpsfeest Diepenveen 
  • Bathmen in Wintersfeer – Stichting Bathmen Promotie 
  • Okkenbroek fietst (verder) 

In totaal verstrekt de gemeente 61.495 euro subsidie.