Verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar: “We hebben goed geluisterd naar het veld en nieuw beleid geformuleerd. Het Kunstcircuit krijgt een nieuwe functie in het veld van cultuureducatie. We bieden hen ruimte om hier zorgvuldig naar toe te werken.”

Afstoten taken

In 2019 gaat het Kunstcircuit de omslag maken naar het nieuwe cultuureducatiebeleid. De komende maanden wordt in beeld gebracht welke consequenties het heeft wanneer het pand aan Keizerstraat 70 en de bijbehorende verhuurorganisaties worden afgestoten en hoe de rol van intermediair ingevuld wordt. Hiertoe maakt het Kunstcircuit een nieuw plan.

Lesruimtes

Uit onderzoek blijkt dat er door docenten heel divers wordt gedacht over het huren van lesruimtes aan de Keizerstraat en elders. Begin 2019 moet inzichtelijk worden gemaakt welke consequenties het afstoten van de Keizerstraat heeft.

Budget

Het totale budget cultuureducatie bedraagt ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar. Tot nu toe gaat dit budget naar twee organisaties: het Kunstcircuit en naar het Theaterschip. Voor de eerste acht maanden van 2019 blijft deze situatie grotendeels gehandhaafd. Wel wordt een bedrag van ruim € 27.000 dit jaar vrijgemaakt voor andere initiatieven. Het college beslist uiterlijk juni 2019 over de subsidieverdeling voor de laatste vier maanden van 2019.