Deze regeling is een vervolg op de twee vorige regelingen voor de versterking van soorten. De verandering is dat deze nieuwe regeling maar geldt voor een beperkt aantal soorten en in specifieke gebieden.

  • Poelen: kamsalamander, boomkikker of knoflookpad.
  • Erven: kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus of grauwe vliegenvanger.
  • Bosrandzones: kleine ijsvogelvlinder of de sleedoornpage.
  • Heide: adder, bruine eikenpage, bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje, kommavlinder of vetblad.

“Overijssel is een prachtige, groene provincie. Maar ook al hebben we veel en afwisselende natuur, ook in onze provincie zijn er veel soorten die onder druk staan. Het mooie aan deze regeling is dat we inwoners en organisaties het voortouw laten nemen. Want er is zoveel kennis over en hart voor de natuur in onze samenleving. Daar moeten we gebruik van maken. Op die manier versterken we nog meer de band tussen mens, natuur en zijn omgeving.”  Zegt Hester Maij, gedeputeerde natuur van Overijssel.