De afgelopen jaren is er meerdere keren bezuinigd op de wijkbudgetten. Daarom heeft het wijkteam Voorstad besloten om de bijdrage aan straat-/buurtfeesten bij te stellen. De bijdrage wordt met ingang van 2020 maximaal € 100. De WijDeventer subsidiebijdrage is niet bedoeld voor het bekostigen van consumpties (eten, drinken, snoep), attenties en cadeautjes.