Woensdag bespreekt de gemeenteraad van Deventer de ambitie om in de komende jaren 800 hectare aan zonnevelden in het buitengebied te ontwikkelen. Dan gaat het om de aanleg van zonnevelden met een gezamenlijke oppervlakte van 1600 voetbalvelden. ‘800 hectare inleveren betekend dat zo’n 2000 koeien straks niet meer in de wei kunnen grazen. Misschien moeten we in plaats van met trekkers maar met die 2000 koeien naar het stadhuis toe!’ zegt Haarman.

Bodem biodiversiteit

LTO Noord afdeling Salland vreest dat zonnevelden een ramp in de bodem biodiversiteit veroorzaken. In de transitie naar duurzaam bodembeheer leert de landbouw steeds beter het belang kennen van bodem biodiversiteit en het verband tussen ondergrondse en bovengrondse processen.

24.000 kilo bodemleven

Om een indruk te geven van de flora en fauna die met dit beleid over het hoofd gezien wordt: Het opgetelde gewicht van het bodemleven per hectare weiland is ruim 24.000 kilo. ‘Dat dit ondergrondse leven minder goed met het blote oog waarneembaar is, maakt het niet minder belangrijk voor het totale ecosysteem’, aldus Haarman. Al dat bodemleven wordt gevoed door de fotosynthese van de bodemgewassen. Direct via de wortels (suikers, organische zuren, aminozuren, maar ook antibiotica) of indirect via opbouw van organische stof (wortel- en gewasresten). Het wegnemen van een groot deel van het zonlicht aan het maaiveld, ontneemt voedselbronnen aan het bodemleven.

Meer grond

De landbouw zet in op kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw en duurzaam bodembeheer. ‘Die extensivering vraagt om méér areaal in plaats van minder. Als je dan zo heftig moet inleveren op het areaal gaat dat natuurlijk niet lukken.’ zegt Haarman.

Oproep gemeenteraad

LTO Noord afdeling Salland wil graag om de tafel met de gemeente over duurzame opwek en ziet tal van kansen. Zij roepen raadsleden op om verstandige keuzes te maken en niet op voorhand al zo veel landbouwgrond op te offeren.