Op zeven adressen werden er stenen neergelegd. Zo werden er aan de Rielerweg, Brinkgreverweg, Sylvanusstraat, Emmastraat en de  Sluisstraat stenen geplaatst. Een aantal leerlingen vertelden over de Joodse mensen die in de huizen hebben gewoond. Er werden ook rozen neergelegd voor de slachtoffers.