Kennis- en innovatiecentrum
Sportservice Overijssel is een bekend adres voor het verzamelen, delen, analyseren en monitoren van data en trends, via bijvoorbeeld de verenigingsmonitor en het ontwikkelen van lokale sportakkoorden. 

Topsport Overijssel stimuleert provincie-breed initiatieven om ‘het beste uit jezelf’ te halen via de inzet van onder andere talentenregisseurs en een buurtsportcoach talentenherkenning, om zo een omgeving te creëren die voortdurend inspireert en uitdaagt. 

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van deze samenwerking is om breedte- en topsport met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat er binnen de sportinfrastructuur een compleet en overzichtelijk aanbod van de sport- en beweegactiviteiten en ondersteuningsmogelijkheden in Overijssel. 

Douwe Prinsse, voorzitter Sportservice Overijssel, daarover: “Voor Sportservice Overijssel is Topsport Overijssel een logische partner. We versterken elkaar: samen delen is samen groeien.”
Arthur Bennink, voorzitter Topsport Overijssel, sluit zich daarbij aan: “Samen met Sportservice Overijssel zorgen we ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.” 

Groeiende aanbod
Door het brede en groeiende aanbod van sport- en beweegactiviteiten in Overijssel is er in de provincie, bij gemeenten, sportbedrijven en sportprofessionals veel behoefte aan een duidelijk informatie en regiepunt voor een gezamenlijke programmering en een katalysator voor kennisdeling van succesvolle pilots, innovaties en leefstijlinterventies. 

De ontwikkeling van de nieuwe organisatie vormt daarmee ook de basis voor een brede alliantie van overheden, maatschappelijke organisaties en sportbedrijven voor een overzichtelijke en herkenbare sport- en beweeginfrastructuur in Overijssel. 

Meer informatie over beide organisaties zijn te vinden op www.sportserviceoverijssel.nl en www.topsportoverijssel.nl.