Via hulpverleners en in overleg met de betreffende ouder(s) zijn de verlanglijstjes van kinderen door Present bij de gevende gezinnen of groepen gebracht. Zij helpen Sinterklaas met de inkopen, het maken van gedichtjes en het bakken van een lekkernij. Zo is er per gezin een verrassingspakket samengesteld dat op woensdagmiddag 29 november door Sint en 2 Pieten is thuisbezorgd bij 35 gezinnen in Deventer. In totaal waren er op 29 november 5 Sinten en 10 Pieten Present, om al deze gezinnen met cadeautjes en aandacht te verrassen. Ook de Tactus-opvang aan de Polstraat werd met een bezoekje en chocoladeletters verrast.

Dat deze actie een groot verschil maakt, bleek weer uit de reacties na afloop, die de verwijzer/hulpverlener terugkoppelde aan Present:

“Een geweldige opsteker voor het gezin. Vooral het feit dat ze gezien werden en ook deel uitmaken van de maatschappij. De dochter van 16 zei nog…. Ik ben niet blij voor de cadeautjes, maar ik ben zo blij dat jullie gekomen zijn! ”

En ook: “Een enthousiaste moeder gaf aan dat ze bijna moest huilen van geluk bij het zien van het gezicht van haar kindje die van oor tot oor had geglunderd.”

Dit is inmiddels het vierde jaar dat Stichting Present Deventer deze Sinterklaas-actie uitvoert. Het doel is tweeledig. In de eerste plaats worden kinderen uit deze kwetsbare gezinnen toch blij gemaakt en kunnen ze zelfs op school vertellen dat Sint en Piet bij hun thuis zijn geweest. In de tweede plaats kunnen de gevende groepen, vaak gezinnen (ouders én kinderen) of bijvoorbeeld een groep wijkgenoten of collega’s, zich concreet inzetten voor een specifiek gezin rondom de armoedegrens. Ervaringen van voorgaande jaren toont aan dat dit veel voldoening geeft en zowel door de gevende groepen als ontvangende gezinnen, als enorm waardevol wordt ervaren.

Ook de betrokkenheid van Sinten, Pieten en chauffeurs is groot. Velen doen al diverse jaren mee. Present mag ook al diverse jaren een beroep doen op Grime Atelier Bessels. Zij zorgen voor professioneel geschminkte Sinten en Pieten.

Stichting Present: brug tussen mensen
Ruim 11 jaar is Stichting Present in Deventer actief door de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden te stimuleren en te organiseren. Als ‘makelaar in sociale betrokkenheid’ stimuleert Present groepen burgers om een zinvolle en goed bestede actie te doen door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Zo worden er projecten uitgevoerd met en voor mensen die door allerlei omstandigheden even een duwtje in de rug nodig hebben; een alleenstaande moeder, een ex-verslaafde of een eenzame oudere. In de praktische projecten steken ze samen de handen uit de mouwen door te behangen, laminaat te leggen, een tuin op te knappen of een gezamenlijk (spel)activiteit te doen. Present werkt vanuit een christelijke, sociale motivatie en wil zo in de samenleving een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Ondersteun deze actie met uw gift! Dankzij de bereidheid van groepen om een sinterklaaspakket samen te stellen, kunnen ruim vijfendertig gezinnen die leven op de armoedegrens dit jaar toch pakjesavond vieren. Present werkt veel met vrijwilligers, maar maakt ook kosten om deze actie succesvol uit te voeren. Steun daarom dit project met een eenmalige gift.

Uw bijdrage kunt u overmaken op NL83RABO0119068583, ten name van Stichting Present Deventer te Deventer. Elk bedrag is welkom! U kunt ook een machtiging voor eenmalige incasso invullen via de website,