Actie

Alle scholen waren gesloten, maar het onderwijs ging digitaal door. Stichting Leergeld Deventer heeft in deze periode kinderen uit gezinnen met een laag inkomen voorzien van laptops zodat zij ook deel konden nemen aan de lessen. De levering van de laptops gebeurde in nauwe samenwerking van de vrijwilligers van Stichting Leergeld Deventer met Quist ICT in Deventer. 

Omdat de scholen binnenkort weer deels opengaan neemt het aantal aanvragen sterk af.”Dit is het goede moment om de actie te beeïndigen. De actie stopt dan ook eind deze week.” laat Henk Groothuis van Leergeld Deventer weten.

Stichting Leergeld Deventer

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Zij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.