Op 14 tot en met 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van 18 jaar of ouder kiezen samen wie er in de gemeenteraad komen. De gemeenteraad telt straks 39 raadsleden. Zij maken en beslissen de komende vier jaar over plannen voor Deventer. Ook beslissen zij waar geld aan wordt uitgegeven. Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen 14 politieke partijen mee. 

Stemhulp

De gemeente Deventer zet de stemhulp van MijnStem in voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met deze test kunnen mensen erachter komen welke politieke partijen het beste aansluiten bij hun voorkeur. Dit doen ze door aan te geven in hoeverre ze het eens zijn met een aantal stellingen. Aan inwoners is gevraagd wat zij belangrijke verkiezingsthema’s vinden. 

Belangrijkste thema’s

Voor Deventenaren zijn Wonen en Nieuwbouw en Zorg en Welzijn de belangrijkste thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Duurzaamheid en Milieu noemen ze vaak een belangrijk thema. In de stemhulp zijn deze thema’s opgenomen. 

Ontbrekende partij

Kort voor de openbare zitting van het Centraal stembureau heeft zich een nieuwe, naamloze partij aangemeld voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Je vindt deze partij niet in de digitale stemhulp omdat deze partij daarvoor geen informatie heeft aangeleverd. 

Invullen

Ja kan de stemhulp vanaf 4 februari 2022 invullen via www.mijnstem.nl/deventer