Aanslagen voorkomen doe je door gericht terroristen te volgen en geradicaliseerde salafistische netwerken te ontmantelen. Het met een ‘sleepnet’ massaal binnenhalen van gegevens van onschuldige burgers helpt daarbij niet. Informatie van alle Nederlanders kan straks worden gedeeld met de geheime diensten van andere landen, ook gegevens die helemaal niet zijn geanalyseerd en waarvan men dus ook niet weet of die tegen onze burgers kunnen worden gebruikt. De nieuwe wet op de geheime diensten gaat gelden voor alle mogelijke technologieën die in de toekomst worden ontwikkeld. Daarmee wordt een voorschot op de toekomst genomen en democratische controle buiten spel gezet. 

De activisten van de SP zullen tussen 11.00 en 13.00 uur hun afkeer van de Sleepwet, op ludieke wijze, in het centrum kenbaar maken. Zij willen de mensen duidelijk maken dat de overheid liever burgers afluistert en in gevaar brengt dan luistert naar argumenten tegen deze onzinnige wet.