Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen, zegt VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer: ‘Ondernemers zijn een cruciale factor in een levendige stad. ‘Ze leveren een onmisbare bijdrage aan onze economie en werkgelegenheid. Het zou onvoorstelbaar schadelijk zijn voor Deventer, wanneer een deel van hen als gevolg van de pandemie wegvalt. We vinden dan ook, dat de gemeente hierin een rol kan en moet spelen.’

In navolging van de VVD-fractie in Rotterdam heeft de VVD vragen aan het college gesteld: ‘De afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Met daarbij voor een aantal van hen ook de aanslag voor de Bedrijveninvesteringszone. Ondernemers hebben vooral problemen met acute liquiditeit. Bij de Belastingdienst kunnen zij onder voorwaarden uitstel van betaling krijgen. Het zou enorm helpen als de gemeente dit voorbeeld volgt, totdat de situatie weer is genormaliseerd.’