Vanwege het beperkte aanbod van geschikte seniorenwoningen kiezen senioren er echter steeds vaker voor hun hypotheek te wijzigen om de eigen woning aan te passen. Het aantal senioren dat de huidige hypotheek wijzigt steeg met 11,1 procent. Met name het verbeteren van het wooncomfort of verduurzamen van de woning onder 55-plussers is populair, in het tweede kwartaal van dit jaar steeg dit aantal met liefst 55,5 procent in vergelijking met een jaar geleden.

Ruim vier op de vijf woningbezitters van 55 jaar en ouder verwacht een overwaarde op hun woning te hebben. Een vijfde van de senioren is van plan deze overwaarde binnen nu en enkele jaren te benutten. Sinds 2018 kunnen geldverstrekkers in bepaalde situaties maatwerk toepassen waarbij senioren met een pensioeninkomen worden getoetst op basis van de werkelijke maandlasten in plaats van de maximaal berekende lasten. Als zij willen verhuizen naar een woning met lagere maandlasten zijn er meer mogelijkheden om met een aflossingsvrije hypotheek de overwaarde te verzilveren. Maar vanwege het beperkte aanbod aan geschikte seniorenwoningen kiezen steeds meer 55-plussers ervoor om hun huidige woning te verbeteren zodat deze ook voor de toekomst geschikt blijft. Het aantal senioren dat afgelopen jaar de hypotheek heeft gewijzigd met het oog op aanpassingen in de eigen woning, bijvoorbeeld om de woning te verduurzamen of het wooncomfort te verbeteren, is gestegen met 55,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.