Vorig jaar was de gemiddelde leeftijd van een agent in een basisteam 41,8. Vier jaar daarvoor was dat nog 40,3. Bijna twintig procent van de agenten is al ouder dan 55, zo meldt RTV Oost.  

Het ouder wordende personeelsbestand komt bovenop een tekort dat de politie al heeft. Anderhalf jaar geleden zegde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid al 7,8 miljoen euro extra toe om meer agenten in de regio in te zetten. Dat kwam al bovenop een bedrag van 33 miljoen euro. 

“Het is hard nodig nieuwe politiemensen te werven en de gevolgen van vergrijzing van het korps op te vangen”, zei Grapperhaus toen. 

Daarom worden ook extra maatregelen genomen om een nog groter tekort te voorkomen. De basisopleiding wordt verkort van drie naar twee jaar. Ook kunnen agenten doorwerken na hun pensioen en wordt het mogelijk om politievrijwilligers tijdelijk in dienst te nemen. 

Landelijk 

Landelijk gezien is het percentage 55+’ers in Limburg het grootste: 27 procent. De regio Oost-Nederland zit met 19 procent in de middenmoot. Het korps Midden-Nederland heeft met 13 procent het laagste percentage 55+’ers in het basisteam.