De Stedendriehoek gemeenten besloten om te stoppen met de huidige aanbieder PlusOV na een aanhoudende stroom van klachten van ouders en scholen over het leerlingenvervoer. Voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 moet ruim op tijd een nieuwe aanbieder gevonden worden die via een publieke aanbesteding gekozen wordt.

Voor Deventer worden gebruikers van het leerlingenvervoer en belanghebbenden tot 12 december gevraagd naar hun wensen voor een verbetering van het leerlingenvervoer. Hiervoor worden ouders, scholen, het CJG en adviesraden van de gemeente benaderd, zo laat het college weten.

Op 12 december worden de bevindingen in de raad besproken waarna de wensen en eisen aan een nieuwe vervoerder worden opgesteld. Te denken valt aan de maximale reistijd voor de leerlingen maar ook wie verantwoordelijk is voor klachtenafhandeling. Ook duurzaamheideisen, inzet voertuigen en chauffeurs en vergoedingssystematiek worden dan bepaald.

Inmiddels is het adviesbureau Forseti met de drie gemeenten bezig om de aanbesteding te begeleiden. De definitieve eisenlijst aan een nieuwe vervoerder wordt vastgesteld door het Deventer en Apeldoorns college op 8 januari. Zutphen volgt een week later.

Vanaf 29 januari tot 12 maart kunnen commerciële partijen zich inschrijven op de aanbesteding. Het college besluit begin april wie het leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar gaat uitvoeren.