De partij wil ook dat wordt onderzocht hoe groot de grondwatervoorraad is, zo meldt RTV Oost.  

“De drinkwatervoorraad zal niet vandaag of morgen op zijn”, vertelt fractievoorzitter Robert Jansen. “Maar we kunnen het ons niet veroorloven roofbouw te plegen op de watervoorraad. Onze kinderen hebben ook schoon en voldoende drinkwater nodig.” 

Jansen vraagt zich af of de overheden in Overijssel wel voldoende doen om de klimaatverandering goed op te vangen. Hij is vooral benieuwd welke lessen geleerd zijn na de lange periode van droogte.  

“De natuur- en drinkwaterwingebieden in Overijssel krijgen bijvoorbeeld veel te verduren door de droogte. Net als de akkers en weilanden van de boeren”, aldus het Statenlid. “Moeten daar aanvullende maatregelen genomen worden?”