In dezelfde periode was namelijk sprake van een sterke daling van het aantal Startersleningen dat daadwerkelijk is afgesloten: 47,5 procent. Volgens De Hypotheker bevestigen deze cijfers dat starters steeds meer moeite hebben om een geschikte woning te vinden. Het aanbieden van de Starterslening alleen is niet voldoende om de problematiek van starters op te lossen. 

De Starterslening biedt de mogelijkheid om het verschil tussen de maximale hypotheek en de koopsom van een woning te overbruggen. Tussen 2015 en 2017 is het aantal afgeslotenS hypotheken door starters echter gedaald met 35 procent, zo blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Deze daling heeft zich in 2018 voortgezet. Ondanks de extra stimulans vanuit een groeiend aantal gemeenten die de Starterslening aanbiedt, hebben starters het door de sterk stijgende huizenprijzen en het smallere aanbod onverminderd moeilijk.  

Om voor een Starterslening in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat de gemeente waarin je een huis wilt kopen deze mogelijkheid wel biedt. In tegenstelling tot een groeiend aantal gemeenten in Nederland, is het aanbod van leningen in de grote steden beperkt, terwijl de startersproblematiek hier juist het grootst is. De daling in afgesloten Startersleningen is daarom voor een groot deel toe te schrijven aan het afschaffen van de regeling in een aantal grote gemeenten. Van de grote steden biedt op dit moment alleen Den Haag de Starterslening aan als onderdeel van een aantal specifieke bouwprojecten.  

“In de huidige oververhitte woningmarkt is het cruciaal om starters waar mogelijk een steun in de rug te bieden, aangezien hun situatie anders uitzichtloos wordt. Ondanks een lichte stijging van het aantal gemeenten dat de Starterslening aanbiedt, is het aantal leningen dat daadwerkelijk is afgesloten helaas juist drastisch gedaald. Dit is een duidelijk signaal dat dit middel alleen onvoldoende is”, benadrukt Laurens Kunkeler, franchisenemer van De Hypotheker in Deventer. “Daarom is het essentieel dat er naast een ruimere beschikking van de Starterslening – met name in grote steden – nieuwe initiatieven ontstaan om starters de mogelijkheid te bieden in te stromen op de woningmarkt. Dit kan door het bouwen van extra nieuwbouwwoningen in een gunstige prijsklasse voor starters, maar het is net zo belangrijk dat de doorstroming op de hele woningmarkt wordt gestimuleerd. Wanneer het aantrekkelijk wordt gemaakt voor ouderen om te verhuizen, zorgen de vrijgekomen eengezinswoningen voor een sneeuwbaleffect voor zowel doorstromers als starters.”