Hierbij kun je denken aan het beheer van bijvoorbeeld houtwallen, knotbomen, meidoornhagen, poelen, singels en bosjes of bijvoorbeeld het stimuleren van nieuwe gewassen.

Vanaf 2008 was de regeling Groene en Blauwe Diensten van kracht. Een regeling waarbij vanuit provincie en gemeenten geld beschikbaar werd gesteld voor langjarige beheercontracten (20 tot 30 jaar). Met het koersdocument natuur voor elkaar dat in 2017 gezamenlijk is opgesteld door partners onder regie van de provincie Overijssel, is voor het beheer van landschap een andere koers ingeslagen.

De gedachte achter deze vernieuwde koers is dat het in stand houden van landschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Landschap voelt vaak ‘eigen’, maar veel mensen voelen zich geen ‘eigenaren’. Er is een grote groep genieters maar de lasten drukken op de schouders van een kleine groep beheerders en eigenaren. Dat maakt het behoud en de ontwikkeling van het landschap kwetsbaar.

De pilots zijn uitgedaagd om hier over na te denken en werken nu een eigen aanpak uit voor hun eigen dorp of stad. Ze proberen hiermee de betrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap bij hun medebewoners voor het landschap te vergroten. Door op verschillende manieren de verbinding tussen mens en landschap te stimuleren, gaan mensen naar verwachting meer gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het landschap.

Op de foto: De vertegenwoordigers van de pilotgebieden hebben op een schilderij weergegeven wat de uitdagingen zijn binnen hun gebied. De pilotgebieden zijn: Wierden, Hof van Twente, Staphorst, Salland (olst wijhe raalte), Enschede, IJsseldelta, Steenwijkerland