De vluchtelingen krijgen eerst natuur les voordat ze echt aan de gang kunnen met het tuingereedschap. Tijdens deze natuur les krijgen ze informatie over natuur en landschappen in Nederland en hoe mensen ermee omgaan. De eerste activiteit zal tijdens NLdoet op 16 maart plaats vinden, op het landgoed De Oostermaet (wat tussen Lettele, Okkenbroek en Bathem ligt). Op dit landgoed van IJssellandschap worden er nieuwe loofbomen aangeplant waarmee de biodiversiteit en de wateropvang wordt vergroot.

Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel, en Jan van der Werff, directeur Vluchtelingenwerk Oost Nederland, zijn in iedergeval enthousiast over het gezamenlijke initiatief. ‘Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen onze organisaties, waarbij de vluchtelingen én het landschap er beiden beter van worden.’ Zegt Jacob van Olst erover. Het is de bedoeling dat er zo’n 10 keer een dagdeel per week wordt gewerkt in de natuur. De verwachting is dat een deel van hen actief wilt blijven in het landschapswerk. Een van de deelnemers vertelde het volgde over het project: ‘Het is fijn om iets zinvols te doen. Er is veel voor mij gezorgd, het voelt goed om ook zelf voor iets te kunnen zorgen. Het maakt me wat minder verdrietig.’

Het proces van een natuur les en 10 werkdagen wordt nog twee keer herhaald, vanuit daar wordt er gekeken wat het effect is op de deelnemers en of het zinvol voor hen is om dit langere tijd te organiseren. Maar niet alleen het landgoed wordt opgepakt, ook zullen ze werkzaam zijn in de tuin van het kantoor van Vluchtelingenwerk in het bergkwartier. In overleg met St. Bergkwartier wordt de tuin heringericht.