Versoepeling
Het vaarseizoen zou pas vanaf 1 juni weer van start gaan. Door de landelijke versoepelingen is besloten dat het eerder mag. Het besluit om het vaarseizoen op 18 mei te starten is genomen in afstemming met gemeenten, waterschappen en andere provincies. De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, onder strikte voorwaarden, de bediening van de vaarwegen in Overijssel weer op te pakken.

Voorwaarden

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden gesteld om de veiligheid van alle betrokkenen te kunnen waarborgen.
  1. Medewerkers die de bruggen en sluizen bedienen moeten veilig kunnen werken. Dit betekent dat zij voldoende afstand van elkaar en de vaarweggebruikers moeten kunnen houden.
  2. Er wordt extra informatie verstrekt aan vaarweggebruikers over veiligheid op en rond het water.
  3. Fietsers en voetgangers moeten bij het wachten voor afsluitbomen voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
  4. De drukte in sluizen en op het water moet beheersbaar zijn. Dit kan leiden tot extra wachttijden, en waar nodig, bij te grote drukte, wordt de bediening afgeschaald.
  5. De handhaving op veiligheid op en rond het water moet gewaarborgd zijn.
  6. De regelgeving vanuit rijksoverheid en noodverordeningen zijn onverkort van toepassing op alles op en rond het water