Op die K&C projectdag werken zij aan projecten in verschillende kunstdisciplines . Zo ontwikkelen zij hun vaardigheden en ontdekken wat bij hen past. Leerlingen die nu in groep 8 zitten en schooladvies havo/vwo krijgen, kunnen zich nu aanmelden. 

De Boerhaave biedt al langer masterclasses Kunst & Cultuur. Dit heeft zich vertaald in een nieuwe leerroute. De leerroute Kunst & Cultuur heeft vijf uitgangspunten: sociaal-cultureel raakvlak, creativiteit, kunstzinnigheid, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden. De projecten sluiten specifiek aan bij de belevingswereld van leerlingen en de tijd van nu. Leerlingen leren vernieuwend denken en hun kunstzinnigheid wordt geprikkeld. Door de K&C projecten krijgen zij een eigen kijk op de wereld. Ook leren zij al doende om verschillende materialen, technieken en instrumenten te gebruiken. Tegelijkertijd oefenen zij in het verwoorden van hun ideeën, geven productpresentaties en reflecteren op het proces en project waarbij zij betrokken zijn.  

Vier dagen les, één dag project

Leerlingen die vanaf september 2022 Kunst & Cultuur gaan volgen, hebben vier dagen ‘gewoon’ les en één dag projectdag. Volgens deze onderwijsaanpak werken ook de andere leerroutes bij De Boerhaave. Denk aan de vwo leerroute Ecolyceum (sinds 2015) en de ondernemende Havo XL leerroute (sinds 2018). Leerlingen zijn heel enthousiast over deze manier van leren en de weekindeling. Zij krijgen er energie van en maken kennis met veel ‘nieuws’. Dat werkt stimulerend.