De nieuwe wijk komt op de plek van de voormalige sporthal en parkeerterrein van de oude kunstijsbaan en 2 sportvelden. Er is plek voor ongeveer 120 kavels voor zelf- en samenbouw. Er is veel belangstelling, op de informatieavond begin juli waren meer dan 500 belangstellenden. 

Tuinen van Zandweerd 

Veranderingen in het klimaat wegen mee bij de ontwikkeling van de Tuinen van Zandweerd, zodat er minder last is van verdroging, wateroverlast of de gevolgen van hitte. Het concept ‘wonen aan een tuinpad’ gaat uit van een buurt waar gezondheid en ontspannen wonen leidend is. De auto is te gast in de buurt. Parkeren kan aan de randen van de wijk en niet op het eigen perceel. 

Bestemmingsplan 

Bovenstaande ambities zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, dat vanaf 8 augustus 2019 6 weken ter visie ligt. Zoek via www.ruimtelijkeplannen.nl naar plannummer NL.IMRO.0150.P368-OW01. 

Alle informatie over de bijzondere nieuwe wijk nabij de IJssel is te vinden op de website www.opjestek.nl