Dit is heel goed nieuws voor de medewerkers, reizigers en bedrijven. Goede afspraken zijn gemaakt over de beloningsparagraaf, de werkdruk en het toekomstbestendig houden van de sector.  Vanaf dit punt wordt er verder gewerkt aan het herstellen van de verhoudingen. 

De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2020. De loonsverhoging is gemiddeld 3% per jaar, in totaal 7,5% en 650 euro eenmalig. Per 1 augustus 2018 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 550,- euro bruto en worden de lonen met 2,5% verhoogd. Daarna volgen loonsverhogingen per 1 januari 2019 met 1,5%, per 1 augustus 2019 met 2% en per 1 januari 2020 met 1,5%. Op 31 december 2019 krijgen werknemers een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 100 euro bruto. In het resultaat is vastgelegd dat minimaal 82,5% van alle diensten een onderbreking heeft binnen 2,5 uur arbeidstijd, maximaal 17,5% van alle diensten heeft een onderbreking binnen 3 uur arbeidstijd. 

De VWOV vertegenwoordigt de bedrijven Arriva, Connexxion, EBS, Keolis Nederland en Qbuzz.