Verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar: “Deze week gaat een stadssocioloog 2 dagen kamperen op het plein. Onder meer buurtbewoners en ondernemers worden uitgenodigd voor een kopje koffie. Dat is één van de activiteiten in het proces waarbij iedereen input kan geven. We verwachten eind dit jaar een breed gedragen ontwerp voor de herinrichting van het Grote Kerkhof.”

Op maandag 17 juni vindt een zogenoemd placegame plaats. Aan de hand van de eerder opgehaalde informatie wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden en wensen voor het plein. De stad wordt breed via sociale media en andere kanalen uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

De opgehaalde informatie wordt verwerkt in een programma van eisen. Op 2 juli organiseert het Rondeel een stadscafé waarbij het programma van eisen voor de herinrichting wordt gepresenteerd. Na de zomer start vervolgens een interactief ontwerptraject.