De partners achter de Kien zijn: Tauw, Witteveen+Bos, Topicus, Deventer Schouwburg, Deventer Economisch Perspectief (DEP), Saxion Hogeschool, Aventus, gemeente Deventer en provincie Overijssel.

Deventer heeft in de Omgevingsvisie de Stadscampus Deventer als ontwikkelingsgebied aangewezen. Ook heeft de gemeente nu een Ontwikkelperspectief opgesteld voor de Kien zodat er een ruimtelijke visie op het gebied als geheel ligt.

”De komende 10 jaar zal de Kien zich gaan ontwikkelen tot een bruisend en dynamisch stedelijk milieu, waar elke student en professional wil werken, wonen, studeren en leven. Het zijn deze creatieve stedelingen die ruim baan krijgen in de Kien. Talentontwikkeling, ontmoeting en kennisdeling staan hierbij centraal.” Aldus de gemeente.