Over de exacte invulling van het plan en bijvoorbeeld de kosten is nog niets bekend, wel is het zo dat de Gedeputeerde Staten hebben laten weten financieel mee te willen werken aan herstel van de muur. De muur is oorspronkelijk gebouwd voor de vroeger gevestigde tuinen van de landbouw school, maar al decennia lang onderdeel van de beroemde wandeling door de Vetkampstraat richting de Adelaarshorst.