Nieuw rooster
Zwembadmanager van De Scheg en het Borgelerbad Ron Bauhuis legt uit: “Om aan de 1,5 meter afstand te kunnen voldoen is een nieuw rooster opgesteld. Gestart wordt met banenzwemmen vanaf 18 mei. Hierdoor kunnen zo’n 10 tot 12 personen tegelijk zwemmen, afhankelijk van de locatie. Er wordt steeds 45 minuten gezwommen. Daarna heeft de gast 15 minuten de tijd om zich om te kleden en de locatie te verlaten alvorens de volgende groep komt. De eerste week worden er zo’n 94 zwemuren aangeboden. De opvolgende week worden daar 12 aquasportlessen aan toegevoegd, met elk een capaciteit voor 15 personen”.
 

Protocol zwembaden
Om de eerste banen te kunnen trekken worden gasten verzocht het protocol zwembaden door te nemen. Er zijn een aantal zaken gewijzigd. Zo dienen zwemmers zich thuis te douchen en de badkleding onder normale kleding aan te doen. Het volledige Protocol zwembaden is te vinden op www.descheg.nl en www.borgelerbad.nl.