Wethouder Liesbeth Grijsen: “De kantines en een deel van de kleedkamers zijn nu al van de clubs. Daar blijft het dus bij. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien wat we kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld hoe er beter gebruik gemaakt kan worden van de accommodaties. Dat pakken we op.”  

Geld vrijspelen 

De idee was dat met privatisering van sportaccommodaties, geld beschikbaar kan komen voor een sportstimuleringsfonds. Dit is niet het geval, onder meer omdat sportclubs niet zoals de gemeente BTW gecompenseerd kunnen krijgen.  

Draagvlak   

Ook werd gedacht dat privatisering kan bijdragen aan het zelfsturend en ondernemend vermogen van sportverenigingen. Bij de 41 bij het onderzoek betrokken sportclubs blijkt echter onvoldoende draagvlak te bestaan voor verdere privatisering. Zij willen zich graag richten op het organiseren van sport en de maatschappelijke opgaves.  

Bezettingsgraad omhoog 

Uit het onderzoek komen diverse aanbevelingen die zijn overgenomen. Zo kan huurdifferentiatie zorgen voor een betere bezettingsgraad van de accommodaties. Ook kan door het opzetten van één verhuursysteem voor alle accommodaties, het gebruik vergroten. Dit kan ook bereikt worden door betere samenwerking van clubs met zorg, cultuur en welzijn.