Deze sector heeft te maken met veel veranderingen. Dat is vaak lastig, maar levert ook weer mooie initiatieven op. De provincie wil met het magazine laten zien dat we met z’n allen trots kunnen zijn op onze boeren. 

“We moeten niet strijden om wat we dreigen te verliezen, maar voor nieuwe perspectieven”. Die uitspraak doet Heleen Lansink in deze editie van JIJ & Overijssel. Heleen runt samen met haar partner Rogier een melkveebedrijf in Haaksbergen. Wie JIJ & Overijssel openslaat leest verhalen over streekproducten en producenten in de provincie, van Weerribbenzuivel tot sojamelk. Maar ook over de worsteling van een sector die telkens lastige keuzes moet maken. Stikstofreductie, dierenwelzijn, meer biodiversiteit, een goed onderhouden landschap én een gezonde bodem; het is een fors pakket waar de agrarische sector mee te maken heeft.   

De Agro&Food sector is heel belangrijk voor de Overijsselse economie en voor de leefbaarheid van het platteland. Gezonde agrarische bedrijven zijn daarom cruciaal, ook als het gaat om de kwaliteit van het landschap en de natuur. De provincie Overijssel zet daarom in op de transitie naar kringlooplandbouw in combinatie met een gezonde toekomstbestendige bedrijfsvoering. Streek- en regioproducten die via korte ketens hun weg vinden dragen bij aan deze transitie. Rijk en provincies hebben afgelopen najaar afgesproken zich nadrukkelijk in te zetten om de afzet van streekproducten flink te vergroten: van vijf naar twintig procent.  

Prijsvraag 

In het magazine JIJ & Overijssel staat ook een prijsvraag. Er zijn nu al honderden inzendingen binnengekomen op het provinciehuis in Zwolle. Veel mensen geven daarbij ook aan de inhoud van het blad te waarderen. Inzenders maken kans op een streekproductenpakket. De actie loopt nog tot 15 januari 2021.