Vanaf komend seizoen worden de meidenteams vanaf MO13 tot en met MO19 op speelsterkte ingedeeld. Zo kunnen de clubs ervoor zorgen dat alle meiden op hun eigen niveau kunnen deelnemen en iedereen het plezier in voetbal behoudt.

Waarom samenwerken?

Meiden- en vrouwenvoetbal is zo populair geworden dat steeds meer verenigingen deze groep actief voetbal aanbieden. Maar gevolg is óók dat er een versplintering plaatsvindt van de vraag naar voetbal. Er zijn inmiddels veel voetbalverenigingen met een klein aantal meiden en vrouwen. Ze hebben moeite om hen allemaal een goede plek te geven binnen de vereniging, waardoor na een seizoen weer veel meiden vertrekken. Het niveauverschil in meidenteams is vaak groot. Voor de betere meiden is er weinig uitdaging en andere meiden lopen op hun tenen. Gevolg: er gaat talent verloren en er ontstaat nog meer uitstroom. Meiden en vrouwen willen net als jongens en mannen graag in teams spelen die passen bij hun niveau, leeftijd, talent, beleving en ambitie. Een vereniging kan hieraan alleen tegemoetkomen als deze over een groot aantal meiden beschikt. Door samen te werken kunnen speelsters met en tegen leeftijdgenoten spelen. Daar waar anders beginnende en ervaren speelsters in één team moeten samenspelen, kunnen nu speelsters van beide verenigingen binnen hun eigen leeftijdscategorie en op hun eigen niveau. Hierbij is het uitgangspunt dat de meiden lid blijven van hun eigen vereniging.

Doelstelling van de samenwerking:

• Meiden beter bedienen door niveauteams samen te stellen
• In Deventer Noord een sterk meidenbolwerk realiseren
• Gebruik maken van elkaars krachten