ROUTEKAART

Uit de publicaties in de eerste helft van februari j.l. werd duidelijk dat de gemeente Deventer er destijds al op had aangedrongen om die route op de plattegrond van het ‘Fietskernnet Overijssel’ opgenomen had willen zien. Volgens Deventer zou die route niet op die kaart zijn opgenomen en dus ook niet in aanmerking komen voor verbetering. Uit de antwoorden die afgelopen woensdag aan Kees Slingerland zijn verstrekt blijkt dat er weliswaar ‘geen concrete toezeggingen voor verbeteringen zijn gedaan’. Wel erkent Overijssel dat de route is ‘aangemerkt als kansrijk te onderzoeken snelfietsroute’. GS geeft zelfs aan dat ‘in overleg met de gemeenten de mogelijke verbeteringen aan de fietsroute Raalte-Deventer nader worden onderzocht’.

UITVOERING

In de laatste vraag die GroenLinks stelde wordt het nog wat concreter, omdat daarin werd gevraagd op welke termijn uitvoeringsplannen voor de snelfietsroute Raalte-Deventer te verwachten zijn. Letterlijk staat in de antwoorden dat ‘GS bereid is om genoemde route als kansrijke snelfietsroute samen met de gemeenten te onderzoeken’. Ook geeft de provincie aan dat er momenteel met alle Overijsselse gemeenten wordt gewerkt aan ‘een nadere prioritering van dit kernnet in samenhang met een indicatie van infrastructurele verbetermogelijkheden. Bij de jaarlijkse update van de uitvoeringsagenda mobiliteit (voor het jaar 2019) wordt deze prioritering als basis gebruikt.’ Volgens Statenlid Slingerland betekent dit dat ‘eind dit jaar duidelijk wordt of er, zo mogelijk al in 2019, de eerste stappen in de opwaardering van de fietsroute Deventer-Raalte kunnen worden gezet. Te denken valt dan aan het op kruisingen met wegen voorrang geven aan fietsers en zorg dragen voor voldoende breedte van de fietspaden.’ Al met al is er toch iets meer duidelijkheid gekomen voor de vele scholieren en werkenden die deze route gebruiken. Het is vervolgens aan de nieuwe gemeentebesturen om samen met de provincie stevig in te zetten op het verbeteren van deze fietsroute. Een snelfietsroute is voor de fietsers, e-bikers en wielrenners vooral veiliger en comfortabeler. Door het fietsen aantrekkelijker te maken hoeven minder mensen de auto te gebruiken, vervoeren ze zich gezonder en doen gelijk nog wat meer aan beweging.