Smeerpotten langs het spoor 

Met zogenaamde smeerpotten langs het spoor brengen ze  een biologisch afbreekbaar smeermiddel op het spoor. Daarmee is de wrijving minder tussen de treinwielen en het spoor, de oorzaak van het piepgeluid. Vooral bij droog weer maken de treinen regelmatig snerpend geluid. Omwonenden hebben daar last van. De smeerpotten, ofwel stationaire spoorstaafconditioneringssystemen zoals ze officieel heten, komen op diverse locaties langs het spoor. 

Toezegging staatssecretaris 

In oktober 2019 vertelde staatssecretaris Van Veldhoven tijdens een werkbezoek aan Deventer toe om de oorzaak van het optredende ‘booggeluid’ aan te pakken. ProRail heeft afgelopen jaar locatie-onderzoek gedaan en bekeken waar de smeerpotten het beste kunnen staan. Ook is bekeken hoe de plaatsing zo snel en efficiënt mogelijk te uitvoeren is.  

Plaatsing kan beginnen 

Goed afstemmen met andere werkzaamheden is daarbij cruciaal: in 2022 staan werkzaamheden en aanpassingen aan de wissels bij Deventer in de planning. Ook al lopen ze hierop vooruit, ProRail wil er wel rekening mee houden dat plaatsing van de smeerinstallaties goed aansluit op de nieuwe situatie. Begin oktober was het plaatsingsplan duidelijk en begin november kwam de formele opdracht van het ministerie van I&W voor de plaatsing. Directe actie volgt: al van 4 op 5 november plaatsen we de eerste smeerpotten. 

36 stuks 

Er komen 36 nieuwe ‘stationaire spoorstaafconditioneringssystemen (sscs’en)’, naast de al aanwezige sscs’en die ProRail standaard al toepast om booggeluid te beperken. De smeerpotten worden aangebracht in verschillende nachten van november t/m januari. De eerste potten worden in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 november geplaatst. Kosten die het ministerie van I&W hiervoor investeert belopen bijna 7 ton in euro.