Onderhoud van de wateren betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil die de water aan- en afvoer belemmeren, worden verwijderd. Om watergangen op de goede diepte te houden, voert het waterschap naast het maai werk ook (kleine) baggerwerkzaamheden uit. Hiermee gaan medewerkers de komende maanden aan de slag.

Tevens wordt onderhoud verricht aan gemalen en stuwen én worden waterbergingen aangepakt, zodat ze weer optimaal de wintermaanden ingaan.