“Nu is gebleken dat het systeem goed functioneert, gebruiken we het vanaf de eerstvolgende controleronde voor ons hele werkgebied. Alleen de afgekeurde sloten worden dan nog bezocht om te kijken wat er precies aan de hand is. Sloten die wel goed zijn schoongemaakt, kunnen we direct afvinken. Deze ‘digi-schouw’ levert enorme tijdwinst op en bespaart in personeelskosten. Ook in de watersector staat de digitalisering niet stil.” Vertelt bestuurslid Henk Oegema. 

Het systeem werd getest op een klein gebied, maar zal daar niet blijven hangen. Het zal alleen gebruikt worden voor de grote gebieden. Het gaat om 8.000 sloten met een totale lengte van 2.460 km in het gebied dat uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Tot nu toe controleerden zo’n 60 waterschappers in het veld met een iPad de sloten. Hiermee waren ze ongeveer een week bezig.

Alle kanalen, weteringen en sloten (watergangen) zijn ingedeeld in categorieën grotere watergangen, kleinere watergangen (schouwsloten) en overig water. Op het overig water rust geen schouwplicht. De grotere watergangen onderhoudt het waterschap zelf, de eigenaren en pachters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schouwsloten. Dit bestaat uit maaien van het talud en de waterbodemuitdiepen van de bodem en schoonmaken van duikers (buizen onder wegen en dammen door die twee watergangen met elkaar verbinden).