Volgens de gemeente Deventer komt er de komende 10 jaar nog 10 hectare aan agrarische bebouwing vrij. Tegelijkertijd moeten asbestdaken in het buitengebied voor 2025 zijn gesaneerd. Het gaat om circa 40 hectare aan verdachte daken, zo blijkt uit documentatie van de gemeente.

Deventer heeft nu nieuwe regelgeving opgesteld waarmee beide problemen makkelijker kunnen worden aangepakt. Via de regelgeving ‘Kansen uit buiten’ wordt het eenvoudiger om schuren (met asbestdaken) te slopen en op dat terrein een of meer woningen te realiseren. Deze nieuwe regelgeving volgt de ‘Rood voor Roodregeling’ op die volgens de gemeente al veel gerestaureerde boerderijen, woningen en erven hebben opgeleverd.

Wethouder Grijsen: “De nieuwe regels helpen eigenaren in het buitengebied met de sloop van oude stallen en asbestdaken. Tegelijkertijd zorgen we voor het verbeteren van landschap en natuurwaarden waardoor Salland nog mooier wordt.”