Wethouder Liesbeth Grijsen: “Het platteland verandert en wij kunnen er met de provincie voor zorgen dat de ontwikkeling goed is voor de economie en de leefbaarheid van het buitengebied. Wij willen de kansen voor nieuwe ontwikkeling aanpakken en daarmee de kwaliteit van het buitengebied op peil houden.” 

Kansen uit buiten 

De animo om gebruik te maken van Kansen uit buiten is groot en er is duidelijk behoefte aan maatwerk. Eigenaren en hun adviseurs lijken goed uit de voeten te kunnen met het nieuwe beleid. Wel wordt aangegeven dat het veel tijd en geld kost. Ook wordt in de evaluatie aandacht gevraagd voor een goede borging van de afspraken en controle op de uitvoering. 

Gedeputeerde Monique van Haaf: “Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) wordt gezien als een robuust en goed instrument waarmee gemeenten kunnen sturen op de kwaliteit van het buitengebied in Overijssel. Samen zorgen we ervoor, dat het KGO goed blijft aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen.” 

Goed op weg 

De resultaten tot nu toe zijn 14 nieuwe woningen in bestaande gebouwen, 22 nieuwbouwwoningen en 18.635 m2 sloop. Daarbij wordt op de erven fors geïnvesteerd in landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische of maatschappelijke waarden. Ook hebben 4 recreatiewoningen een woonbestemming gekregen en zijn 5 intensieve veehouderijen gestopt en uit het bestemmingsplan geschrapt. 

Opgave 

De Universiteit van Wageningen heeft berekend dat tot 2030 in de gemeente Deventer ruim 110.000 m2 agrarische bedrijfsbebouwing vrijkomt. Een deel van dit oppervlakte is dus al gesloopt maar een aanzienlijke opgave is nog over. Er zijn dus nog volop kansen om met behulp van dit beleid het platteland te versterken.