Salland kan gebruikmaken van Europese Leadergelden voor plattelandsontwikkeling. Sinds 2016 ontvingen al 15 Leader-projecten een bijdrage. Nu zijn er weer twee nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om:  

Slinger van Salland 

De Slinger van Salland is een unieke, iconische (GPS) fietsroute met 5 etappes die slingert door het veelzijdige Sallandse landschap. De routes, die het hele jaar rond te fietsen zijn, onderscheiden zich vanwege de ontmoeting met Sallandse iconen en geheimen en de hartelijke en gastvrije Sallanders. Door deze unieke ervaringen met het echte Sallandse leven raakt de fietser #VerslingerdAanSalland en komt terug. De routes, samen 200 km lang, sluiten aan bij verschillende arrangementen in Salland: doen – zien – ontmoeten – overnachten. Die arrangementen zijn digitaal boekbaar. Veel ondernemers in Salland zijn betrokken en denken mee over de invulling van de 5 Slingers in Salland.  

StageregioSalland.nl  

Doel van het project Stageregiosalland.nl is het voorkomen van het weglekken van talent uit regio Salland en het verbinden van jongeren aan het regionale bedrijfsleven. Hiervoor wordt een online stageportal opgezet, waarbij bedrijven zich kunnen presenteren naar de Sallandse studenten en andersom. Alle bedrijven en organisaties kunnen hun vacatures voor stageplaatsen op deze online portal zetten. Anderzijds kunnen studenten en leerlingen vanuit alle onderwijsrichtingen in Salland hun CV op de portal plaatsen. Zo kunnen bedrijven en studenten zoeken naar de juiste match. Daarnaast is er een coördinator als aanspreekpunt/begeleider.   

Oplevering 2 Leader projecten 

Twee projecten die al eerder een Leader bijdrage toegekend kregen, zijn opgeleverd. Het gaat om de renovatie van het gastenhuis bij klooster Nieuw Sion en het duurzaam energieneutraal zwembad in Heeten. Het gastenverblijf Nieuw Sion is op vrijdag 26 april geopend. De feestelijk opening van het zwembad in Heeten is op zaterdag 11 mei.