Zo gaan we samen met frisse energie aan het werk om de Cleantech Regio de meest duurzame regio in Nederland te maken en de meest circulaire van Europa! Juist onze publiek-private samenwerking is daarin de succesfactor en dat maakt ons als Cleantech Regio krachtig. Wat mij betreft alle hens aan dek voor onze cleantech initiatieven!” 

Meer wijzigingen 

De samenstelling van de Board is naast de benoeming van de nieuwe voorzitter nog verder gewijzigd. Nieuw is dat er nu drie vertegenwoordigers per geleding vanuit ondernemers, overheid en onderwijs/onderzoek zitting hebben in de Board. Dit betekent dat de Board er als volgt uitziet:
Sebastiaan van ’t Erve, onafhankelijk voorzitter, namens de ondernemersgeleding hebben Ronald van Wetering, directeur Bedrijven Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, Margien Storm van Leeuwen, manager New Business Bredenoord en Maarten Streppel, managing director Salland Storage zitting in de Board. Vanuit de overheid zijn dat Erik Visser, wethouder Epe, Jeroen Joon, wethouder Apeldoorn en Thomas Walder, wethouder Deventer. Vanuit het onderwijs completeren Ineke van Oldeniel, lid college van bestuur Saxion, Ellen Marks, lid college van bestuur Aventus en Willem Huiskamp, voorzitter college van bestuur Zone.college de Strategische Board. 

Duurzame welvaart 

De Cleantech Regio koerst op duurzame welvaart voor haar inwoners. Dit vanuit de gedachte dat ook in de toekomst deze regio de plek is om fijn te wonen, leven en werken. Daarvoor is samenwerking en snelheid van handelen nodig. De Cleantech Regio wil haast maken met de overgang naar duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen. De Cleantech Regio heeft voor 2023 de volgende doelen bepaald: 

– Met 25% minder CO2-uitstoot de meest duurzame regio in Nederland
– De meest circulaire regio van Europa
– Jaarlijks minimaal 100 startups/nieuwe businesscases
– Iedere werkgever heeft de medewerkers die nodig zijn
– Slim, snel en schoon vervoer
– Duurzame energie-opwekkers zijn ingepast in het mooie landschap
– De Cleantech Regio staat in de top 5 als vestigingsregio voor bedrijven en talenten.