Ze vertelden commissaris van de Koning Andries Heidema en VVD-Europarlementariër Jan Huitema dat campagnes vooral moeten aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Eén groep scholieren kwam met het idee voor het maken van een spannende Netflix serie over politiek met jonge acteurs. Anderen denken aan het sturen van Nederlandse jongeren naar Somalië om daar te ervaren hoe het is om geen regering te hebben. En weer een andere groep gooit het over de boeg van een festival: VoNo genaamd, Vote Now!

Heidema: “Word actief bij een politieke partij”

Andries Heidema riep de aanwezige jongeren op om vooral politiek actief te worden: “hoe jong je ook bent, overweeg om je verkiesbaar te stellen of andere mooie dingen te doen voor een politieke partij. Ze hebben jullie hard nodig!” De leerlingen bevroegen Andries Heidema en Jan Huitema op allerlei zaken over Europa en de provincie. Van“Waarom denkt u een geschikte commissaris van de Koning te zijn?” tot “Hoe denkt u over de brexit?”  

De leerlingen namen deel aan het lesprogramma van EPAS (European Parliament Ambassador School), door het Europees Parlement speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.